Režim dne

 

 

Den v mateřské škole – režim dne

 

 

Příchod dětí :

Děti se scházejí v Medvídkově. Na dobu než děti přejdou do své třídy si dle svého zájmu vyberou hračku, činnost .Starší děti odchází do Lišákova, kde probíhá program, mladší děti ve své započaté hře pokračují až do smluveného signálu, který upozorňuje děti na svačinu.

 Svačina :

Kolem půl deváté je připravena svačina. Po hygieně si děti samostatně odnášejí svačinu ke stolečků, mladším dětem paní učitelky přinesou sklenice s pitím, starší si je nosí samostatně. 

Činnosti na dané téma – řízené činnosti :

V době od půl desáté , někdy i dříve, jsou dětem nabízeny řízené činnosti dle týdenního programu. Tyto činnosti jsou pohybové, hudební, tělesné, výtvarné ,dramatické, řízený rozhovor učitelkou a jsou sladěny vždy tak, aby byly prováděny hravou formou.

 Ovocná přesnídávka:

V době od tři čtvrtě na deset dostávají děti ovocnou přesnídávku.

Pobyt venku :

Doba pro pobyt venku je plánovaná, tak jako ostatní činnosti během dne. Vycházky bývají spojené s tématem týdne, umožňují poznávat okolí, orientovat se v obci. Nejčastěji však bývají děti na školní zahradě, která umožňuje dětem spontánní pohyb, děti se učí ohleduplnosti vůči druhým, kamarádství.

Hygiena – oběd:

Oběd je příležitostí k uspokojení biologických potřeb, ale znamená i sociální a kulturní zkušenosti. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem ( příbor), mladší děti používají zejména lžíci, ale zkoušíme i používání příborů, starší děti používají příbor.Každé dítě má možnost jíst svým tempem. Děti nedokrmujeme , respektujeme jeho chutě.Po obědě si děti čistí zuby. 

Odpolední odpočinek :

Děti tráví v MŠ celý den a proto potřebují čas na odpočinek. Při odpočinku poslouchají pohádky, relaxační hudbu. Tolerujeme i sníženou potřebu spánku.

 Odpolední činnosti do odchodu dětí domů :

V tuto dobu si děti vybírají činnosti podle vlastního výběru.

 

 

Režim dne v MŠ Topolná

 

6.30 – 7.15

Scházení dětí v Medvídkově, odchod do Lišákova

7.15. – 8.30

Hry a činnosti podle třídních programů, ind. práce s dětmi

8.30 – 9.00

Svačina

9.00 – 9.45

Činnosti dle programu – pohybové, pěvecké, pracovní, výtvarné

9.45 – 10.00

Ovocná přesnídávka

10.00 – 11.45

Pobyt venku. Délka pobytu se řídí momentální situací počasí. V letním období jsou děti převážnou část na zahradě. Za nepříznivých podmínek je pobyt krácen nebo vynechán / silný vítr, déšť, sněžení, silný mráz/, dětem jsou nabídnuty náhradní činnosti ve třídě

11.45 – 12.30

Oběd

12.30 – 14.15

Četba pohádek, poslech hudby, odpočinek na lehátkách dle ind. potřeb dětí

14.15 – 14.45

Odpolední svačina

14.45 – 16.00

Hry a činnosti dle vlastní volby dětí

 

Rodiče přivádí děti nejpozději do 8.00 hod, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká až do 11.30, kdy si přichází ostatní strávníci pro obědy. Opět se škola zamyká od 12.30 do 14.30. V době uzamčení se do školy dá dostat pomocí zvonku,který je při hlavním vstupu i při vstupu pro zaměstnance.