Lišákov

 

            V oddělení Lišákov se schází děti ve věku 5-7 let. Jelikož se jedná o předškolní oddělení ,zaměřujeme se při výchovně vzdělávací práci především na přípravu dětí na vstup do ZŠ. Rozvíjíme fantazii, tvořivost, samostatnost . Nedílnou součástí je snaha získávání základních mravních zásad a postojů. Děti jsou vedeny ke kladnému vztahu ke kultuře, ať už se jedná o lidové tradice a zvyky, tak k účasti na divadelních a kulturních akcích. Účastní se kulturně společenských akcí v obci a tak prezentují naši MŠ.

            Každoročně navštěvujeme předplavecký kurz, v oddělení probíhá grafomotorika.